Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

19. 4. – Konference: Aktuální otázky práva duševního vlastnictví 2023

Vrchní soud v Praze si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou jarní konferenci k problematice duševního vlastnictví.

Motto: Duševním vlastnictvím se rozumí všechna výhradní práva přiznaná k duševním výtvorům. Dělí se na dvě kategorie: průmyslové vlastnictví, které zahrnuje vynálezy (patenty), ochranné známky, průmyslové vzory a modely a zeměpisná označení; a autorské právo, které zahrnuje umělecká a literární díla. Od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), má EU výslovnou pravomoc přijímat předpisy i v oblasti práv duševního vlastnictví (článek 118).

Jelikož v poslední době došlo k vcelku zásadním změnám ve většině oblastí práva duševního vlastnictví, opět se otevřela diskuse nad některými otázkami, týkajícími se např. on-line úložišť, rozsahu a způsobu ochrany ochranné známky nebo zeměpisných označení. Na tyto otázky se pokusíme najít odpověď na konferenci, která proběhne formou kulatého diskusního stolu.

Konference se zúčastní významní zástupci právní praxe z řad soudců, advokátů, akademiků a specialistů Úřadu průmyslového vlastnictví.

--Termín: 19. 4. 2023 od 9:00 hod.
--Místo konání: konferenční sál Zotavovny Vězeňské služby ČR Praha (Na Květnici 10, Praha 4).

V případě vašeho zájmu se prosím registrujte nejpozději do 10. 4. 2023.

Konferenci bude možné též aktivně sledovat a komunikovat s účastníky i přednášejícími prostřednictvím online přenosu přes aplikaci MS SKYPE. Odkaz na online přenos bude zaslán přihlášeným účastníkům dodatečně před termínem konání konference emailem.

Program (pdf, 120 kB)