Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

16. 2. – Online seminář: Novinky ze světa duševního vlastnictví

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví, ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Ministerstvem kultury a Asociací rozvoje invencí a duševního vlastnictví o.s., si Vás Český svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři "Novinky ze světa duševního vlastnictví".

Cílem semináře je podat ucelenou informaci o novinkách v oblastech duševního vlastnictví jako celku. Jde zejména o připravovanou novelu autorského zákona a o aktuální novinky z oblasti průmyslově právní v oboru ochrany technických řešení, oboru designu, oblasti práv na označení.

--Termín: 16. 2. od 10.00 hodin
--Místo konání: online

Více informací (pdf, 226 kB)
Přihláška (docx, 16 kB)