Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

15. 11. – Online seminář: Národní databáze patentů a užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář
k národní databázi patentů a užitných vzorů.

V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem a základními funkcionalitami databáze.

Termín: 15. 11. 2023 od 9,00 hodin

Účast na semináři je zdarma.

Více informací (pdf, 94 kB)

Registrace