Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá ve dnech 14. a 15. září 2021 seminář "IP Course for Paralegals".

Seminář bude mít praktický charakter včetně příkladů a cvičení, aby byly účastníkům co nejvíce přiblíženy změny v praxi EUIPO. Součástí programu jsou 2 panelové diskuze zaměřující se na ochranu značky v online prostředí a dále iniciativy EUIPO na podporu malých a středních podniků.

Účast na online semináři je zdarma, ale vyžaduje registraci nejpozději do 9. září 2021 prostřednictvím registrační stránky.

Seminář bude probíhat v anglickém jazyce.