Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Patentový úřad Lotyšské republiky ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá již po 6. v řadě online regionální seminář pro soudce a odborníky na právo průmyslového vlastnictví.

Seminář je zaměřen na judikaturu Soudního dvora Evropské unie s důrazem na ochranu ochranných známek a autorských práv.

Seminář se koná 14. září 2021 a bude probíhat v anglickém jazyce. Účast na semináři je zdarma, ale vyžaduje registraci nejpozději do 6. září 2021 prostřednictvím registrační stránky.

Program semináře (pdf, 150 kB)