Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

14. – 15. 6. 2023: Mezinárodní summit o vymáhání práv duševního vlastnictví

Evropská komise, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Patentový úřad Bulharské republiky společně pořádají Mezinárodní summit o vymáhání IPR. Tento v pořadí už pátý ročník se uskuteční v termínu od 14. do 15. června 2023 v Sofii. Diskutovat se bude o možnostech zlepšení vymáhání práv duševního vlastnictví v EU i v celosvětovém měřítku.

Podrobnosti o této události včetně programu: International IP Enforcement Summit 2023

Registrace