Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Zpráva o WIPO Pulse: Globální průzkum vnímání duševního vlastnictví 2023

14. září 2023 zveřejnila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) první a ve svém rozsahu největší světový průzkum globálního povědomí a vnímání duševního vlastnictví - WIPO Pulse. Výsledky průzkumu nabízejí řadu jedinečných poznatků založených na odpovědích od 25 000 lidí z 50 zemí a jsou navrženy tak, aby mimo jiné doplňovaly výzkum WIPO v oblasti inovací, brandingu, kreativního sektoru a duševního vlastnictví. WIPO Pulse poskytuje jedinečný obrázek toho, jak jednotlivci a komunity přemýšlejí o duševním vlastnictví a jak ho vnímají. Zpráva pokrývá hlavní zjištění průzkumu a popisuje použitou metodologii výzkumu.

Více informací

Celá zpráva