Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Zpětná vazba veřejnosti k právnímu rámci pro SEP patenty

Evropská komise poskytuje možnost veřejnosti vyjádřit se k novému právnímu rámci pro SEP patenty (patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem), a to aktuálně v termínu do 7. července 2023. Lhůta pro zasílání připomínek je prodlužována vždy o den do té doby, než bude přijatý návrh k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní diskusi. Připomínky lze vložit přímo na uvedeném odkazu: Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem