Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Změny Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a příslušných Administrativních pokynů

Dne 1. února 2023 vstoupily v platnost změny Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, které byly přijaty ve dnech 14. – 22. července 2022 na 56. zasedání Shromáždění Madridské unie v Ženevě. Díky těmto změnám bude možné přihlašovat nové typy ochranných známek v různých formátech. Nově bude požadováno vyjádření ochranné známky v souladu s povolenými formáty podle Administrativních pokynů (kapitola 11bis – obrazové OZ: rozměry max. 20 x 20 cm, formáty: JPEG, PNG, TIFF; zvukové OZ: formáty MP3, WAV, velikost do 5 MB; pohybové, multimédia OZ: MP4, kodeky AVC/H.264 nebo MPEG-2/H.262, velikost do 20 MB). Zároveň se zavádí povinnost pouze elektronické komunikace s WIPO.