Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dne 1. února 2021 vstoupily v platnost změny Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, které byly přijaty na 23. a 24. zasedání Shromáždění Madridské unie v Ženevě. Nejvýraznější změnou je povinné užívání ELEKTRONICKÉ ADRESY PŘIHLAŠOVATELE I ZÁSTUPCE (pokud je ustanoven). Upozorňujeme, že zároveň byly upraveny návazné kapitoly Administrativních pokynů pro aplikaci Protokolu k Madridské dohodě. Překlad textů je uveden v kapitole: Přihlašování do zahraničí, podkapitole: Mezinárodní ochranná známka. Dále WIPO připravilo nové verze formulářů pro různé žádosti, které najdete na adrese Forms Required for the International Registration of a Mark (wipo.int).