Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Změny Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Dne 1. února 2023 vstoupily v platnost změny Prováděcího řádu k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, které byly přijaty ve dnech 6. – 14. července 2023 na 57. zasedání Shromáždění Madridské unie v Ženevě. Jedná se zejména o harmonizaci minimální lhůty pro vyjádření k prozatímnímu odmítnutí (pravidla 17, 18 a další). Překlad textů je uveden v kapitole: Přihlašování do zahraničí, podkapitole: Mezinárodní ochranná známka.