Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

WIPO Global Awards 2023

Každoročně vyhlašovaná soutěž Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) - Global Awards 2023 hledá malé a střední podniky (MSP) s tvůrci, vynálezci a designéry, které chytře využívají duševní vlastnictví k dosažení svých obchodních cílů a zároveň využívají své inovace a kreativitu k pozitivnímu přínosu společnosti.

Soutěž je zdarma a mohou se do ní nominovat malé a střední podniky z celého světa a ze všech průmyslových odvětví.

Dvacet nominovaných bude zařazeno do užšího výběru a propagováno v různých médiích WIPO. Prestižní porota vybere až sedm vítězů.

Vítězové získají cestu do Ženevy, uznání, navázání kontaktů a mentoring pro rozšíření obchodního růstu.

Lhůta pro podání přihlášek je 31. března 2023. Více informací naleznete na stránkách WIPO.

Shrnutí (pdf, 424 kB)