Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Úřad průmyslového vlastnictví po projednání s Komorou patentových zástupců České republiky stanovuje termín konání odborné zkoušky uchazečů
o složení zkoušky patentového zástupce na dny 2. a 3. listopadu 2021. Více informací naleznete v sekci Vzdělávání.