Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

VPI nabízí globální patentové rešeršní služby

Visegrádský patentový institut rozšířil pro přihlašovatele portfolio svých služeb, aby tak pomohl inovativním malým a středním podnikům, vysokoškolským institucím, výzkumným organizacím i jednotlivým vynálezcům získat cenné informace o novosti a patentovatelnosti jejich technických vynálezů nebo řešení v mimořádně krátkém čase.

Pod souhrnným názvem globální patentové rešeršní služby jsou od 1. října tohoto roku spuštěny dvě nové služby, rešerše na novost a rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti, které poskytují odborné odpovědi na otázky týkající se novosti a patentovatelnosti vynálezu nebo technického řešení v rámci pouhých 4 týdnů.

Na rozdíl od služeb PCT, které poskytuje VPI, jsou tyto nové služby dostupné pro klienty z celého světa bez ohledu na státní příslušnost nebo zemi původu. Další podrobnosti o službách, podmínky a objednávkový formulář jsou k dispozici na stránkách VPI:

Služba rešerše na novost

Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti