Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Úřad průmyslového vlastnictví získal Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2022

Úřad průmyslového vlastnictví získal Cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2022 za dlouhodobé zlepšování integrovaného systému řízení úřadu a rozvoj kontinuity klíčových služeb v krizových situacích. Ocenění převzal předseda ÚPV v rámci slavnostního večera konference Moderní veřejná správa 2023. Se zaváděním integrovaného systému řízení jsme započali již v roce 2006. Od té doby jsme dosáhli certifikace v oblasti řízení kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015, managementu bezpečnosti informací podle požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 a managementu kontinuity podnikání podle požadavků normy ISO 22301:2019. Uznání naší práce si velmi ceníme a věříme, že i v budoucnosti budeme schopní dále naše služby zlepšovat.

cena_za_kvalitu.jpg cena_za_kvalitu2.jpg

(Přílohy zobrazíte klepnutím na jejich náhled.)