Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Ukončení podávání žádostí o Voucher 1 z SME Fund ke dni 29. 11. 2022

Podávání žádostí o Voucher 1 z SME Fund bude ukončeno dne 29. 11. 2022. Zájem o tento Voucher byl po znovuotevření dne 9. 11. 2022 byl zájem natolik velký, že již nyní jsou veškeré přidělené prostředky vyčerpány. Toto je pro rok 2022 konečné uzavření a je též zveřejněno na stránkách Fond pro MSP (europa.eu). Další možnosti podávání žádostí o dotaci budou zpřístupněny v průběhu ledna 2023.

Žádosti o Voucher 2 je možné nadále podávat až do 16. 12. 2022.