Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

TZ: Přístup malých a středních firem k oblasti duševního vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím výzkumné agentury IPSOS provedl během března 2023 průzkum mezi malými středními podniky, aby zjistil aktuální přístup malých a středních firem k oblasti duševního vlastnictví.

Hlavní závěry průzkumu jsou následující:

  • Přibližně třetina firem vlastní nějaká registrovaná práva duševního vlastnictví. Nejčastěji jde o ochranné známky a užitné vzory.
  • Celkově firmy využívající práva duševního vlastnictví hodnotí jejich vliv na své podnikání převážně kladně.
  • Firmy nevyužívající práva duševního vlastnictví často uvádějí, že by jejich duševní vlastnictví nesplňovalo požadavky předpisů o právech duševního vlastnictví (32 %) nebo nebylo dostatečně inovativní (23 %).
  • Dvě třetiny firem se domnívají, že je důležité, aby podniky rozuměly právům duševního vlastnictví. Zároveň ale pouze třetina podniků uvedla, že se v otázkách duševního vlastnictví dobře vyzná.
  • Pokud jde o informační zdroje týkající se duševního vlastnictví, firmy často využívají internetu nebo informací od obchodních poradců.

Podrobnější informace o výsledcích průzkumu jsou v přiložené prezentaci.

Práva duševního vlastnictví v malých a středních firmách (pptx, 2,9 MB)

Martina Kotyková
Oddělení podpory ochrany inovací
16. 5. 2023