Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

TZ: Patenty v oblasti využití vodíku jako čistého zdroje energie pocházejí zejména z Evropy a Japonska

Nejnovější společná studie Evropského patentového úřadu (EPO) a Mezinárodní energetické agentury (IEA) přináší komplexní a aktuální údaje o globálních trendech ve vodíkových technologiích pro období 2011–2020. Cílem analýzy bylo zahrnout všechny technologie sledované IEA jako potenciální přispěvatele k čisté budoucnosti s nulovými emisemi.

Zpráva využívá globální data o patentech, která poskytují komplexní a aktuální přehled o inovacích ve vodíkových technologiích. Jde o první studii svého druhu, která pokrývá celou řadu technologií od dodávek vodíku po jeho skladování, distribuci a transformaci, stejně jako aplikaci pro konečné použití. Představuje hlavní trendy ve vodíkových technologiích pro období 2011–2020, z pohledu patentové aktivity. Protože patentové přihlášky jsou podávány o mnoho měsíců nebo dokonce let dříve, než se produkty objeví na trhu, jsou považovány za včasný indikátor budoucích technologických trendů. 

Tisková zpráva (pdf, 270 kB)

Celá zpráva