Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Studie EUIPO – Ženy v designu

Dne 26. dubna zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) první studii svého druhu o ženách v designu, která odhaluje značnou genderovou propast a mzdové rozdíly v designérském průmyslu v rámci EU.

Studie zjistila, že pouze 24 % ze všech designérů v EU jsou ženy a trvalo by více než 50 let, než by se tento rozdíl současným tempem odstranil. Rovněž zjistila, že mezi členskými státy EU existují značné rozdíly a že některé země mimo EU mají vyšší podíl návrhářek. Studie obsahuje též poznatky o typech výrobků, které ženy navrhují nejčastěji.

Celá studie

Zpráva EUIPO o zveřejnění studie