Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Studie EUIPO: Průmyslová odvětví využívající duševní vlastnictví a ekonomická výkonnost v zemích Latinské Ameriky

Tato studie přináší informace k problematice ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů a autorského práva z vybraných zemí Latinské Ameriky a jejich srovnání s EU.