Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Studie EUIPO o vnímání duševního vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vydal dne 12. 6. 2023 ku příležitosti Světového dne proti padělání Studii vnímání duševního vlastnictví (IP).

Téma studie zní "Evropští občané a duševní vlastnictví: Vnímání, povědomí a chování". Dokument shromažďuje poznatky o postojích evropských spotřebitelů k IP, o tom, do jaké míry tato práva respektují, a o tom, jakou mají představu o duševním vlastnictví jako celku.

Shrnutí výsledků studie ve 23 jazycích a infografiky s národními údaji budou k dispozici v anglickém a národním jazyce: IP Perception 2023

Pro účely studie bylo v období od 30. ledna 2023 do 15. února 2023 provedeno celkem 25 824 rozhovorů s obyvateli staršími 15 let ve všech členských státech EU. 

83 % Evropanů uvedlo, že spíše dobře nebo velmi dobře rozumí pojmu duševní vlastnictví.

O něco více než 1 z 10 Evropanů přiznává, že si koupil padělané zboží, ačkoli mladší Evropané tak činí dvakrát častěji než starší. Přibližně 4 z 10 Evropanů zároveň někdy přemýšleli, zda výrobek, který si koupili, není padělaný. Škodlivé dopady na ně samotné, společnost a výrobce jsou pro ty, kteří nekupují padělané zboží, nejdůležitějším důvodem, proč tak nečinit.

Většina Evropanů obecně nepodporuje získávání digitálního obsahu z nelegálních zdrojů. Většina také nesouhlasí s řadou důvodů, které se někdy používají k ospravedlnění tohoto chování, jako například že je to v pořádku, pokud jde pouze o osobní potřebu (65 % s tím nesouhlasí nebo spíše nesouhlasí), pokud je cena obsahu příliš vysoká (72 %) nebo pokud obsah není dostupný z legálního zdroje (74 %). Vliv ceny a dostupnosti nabídky se odráží v tom, že lepší cenová dostupnost obsahu z legálních zdrojů a jejich větší nabídka jsou nejdůležitějšími důvody, proč by uživatelé nelegálních zdrojů přestali tyto zdroje používat (pro 43 %, resp. 37 % Evropanů).