Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

SME Fund - nově Voucher 3 a Voucher 4

Získejte dotace z SME Fund na ochranu Vašeho duševního vlastnictví:

Voucher 1 - IP Scan poradenství pro firmy v oblasti duševního vlastnictví (810 EUR),

Voucher 2 - ochranné známky a průmyslové vzory (max. 1.000 EUR),

Voucher 3 - patenty (max. 1.500 EUR),

Voucher 4 - odrůdová práva Společenství (225 EUR).

Více na Fond pro MSP na rok 2023