Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Jaký vliv mají práva duševního vlastnictví (IPR) na výkon obchodních společností? Zodpovědět tuto otázku se v nejnovější společné studii, zveřejněné dne 8.2.2021, pokusily EUIPO prostřednictvím své Observatoře a Evropský patentový úřad (EPO). Studie porovnává ekonomickou výkonnost společností, které vlastní IPR, s těmi, které je nevlastní. Ve studii, která k 1. lednu 2020 analyzovala více než 127 000 evropských obchodních společností ze všech 28 členských států EU, jsou zahrnuty evropské i národní patenty, ochranné známky a průmyslové vzory.

Studie rovněž obsahuje ekonometrickou analýzu, která umožňuje izolovat účinek práv duševního vlastnictví od dalších faktorů, jako je velikost firmy nebo země a odvětví, v nichž působí. Výsledky potvrzují pozitivní souvislost mezi vlastnictvím práv duševního vlastnictví a ekonomickou výkonností.

Podrobnější analýza odhaluje též významný potenciál IPR pro malé a střední podniky.

Celá studie