Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Porušování práv duševního vlastnictví a jejich vymáhání – diskusní dokument Tech Watch

V roce 2019 vznikla při Evropském středisku pro sledování porušování práv duševního vlastnictví expertní skupina pro dopad technologií. Dokument, který tato skupina vypracovala, analyzuje nové technologie, jež významně přispívají ke komplexnějšímu pochopení složitosti vznikajících a převratných technologií, a zvažuje společenské, ekonomické a sociální dopady těchto technologií. Zaměřuje se obzvlášť na současnou a budoucí ochranu, porušování a vymáhání duševního vlastnictví a přidává k analýzám originální holistický aspekt udržitelnosti.

Práce expertní skupiny pro dopad technologií bude pokračovat a v budoucnu bude analyzovat další důležité a nově vznikající technologie, včetně metaversa, velkých dat, zpravodajských informací z otevřených zdrojů (OSINT), technologií zmírňujících změnu klimatu, analytických technik pro boj proti pronikání zločinu do legálního dodavatelského řetězce a nového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Shrnutí

Celá publikace