Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Evropský patentový úřad zveřejnil Patent Index 2020. Patent Index poskytuje komplexní přehled o tom, co se v loňském roce stalo v rámci světového patentového systému. I přes nepříznivou situaci, která v roce 2020 panovala, zaznamenal Evropský patentový úřad pokles v počtu podaných přihlášek pouze o 0,7 %. Silný nárůst v počtu podaných přihlášek zaznamenal obor zdravotní péče. Mezi společnosti s největším počtem podaných přihlášek patří Huawei, Samsung a LG. 

Více informací