Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

OECD-EUIPO: Zneužívání elektronického obchodu pro obchodování s padělky

Dne 25. října 2021 zveřejnilo Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Observatoř) novou společnou zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) o zneužívání elektronického obchodu pro obchodování s padělky. Online obchodování s padělky se stalo obzvláště alarmujícím během pandemie COVID-19, kdy došlo k jeho nárůstu.

Zpráva používá výstižnou statistickou metodiku k měření míry zneužívání on-line prostředí k obchodu s padělaným zbožím a poskytuje klíčové informace o vládních akcích a iniciativách průmyslu s cílem čelit tomuto riziku.

Shrnutí (pdf, 194 kB)
Celá zpráva (pdf, 2,1 MB)