Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Observatoř EUIPO: Účty prodejců na obchodních platformách třetích stran

Dne 22. října 2021 zveřejnilo Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Observatoř) výzkum online obchodních modelů prodejců porušujících práva duševního vlastnictví s názvem „Účty prodejců na obchodních platformách třetích stran“.

Výzkum zaplňuje mezeru ve znalostech taktiky, technik a postupů používaných prodejci a poskytuje systematické pochopení různých fází „dodavatelského řetězce“ a donucovacích opatření, která lze v každé fázi uplatnit. Odhaluje také vznikající formy marketingu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví prostřednictvím sociálních médií a živého vysílání, což představuje nové výzvy pro vyšetřovatele a donucovací orgány. Výzkum odkrývá skrytý rozměr mezinárodního elektronického obchodu, který ohrožuje hospodářské subjekty i spotřebitele, a měl by pomoci zvýšit informovanost občanů EU a třetích zemí, podniků, úřadů a tvůrců politik.

Shrnutí (pdf, 477 kB)
Celá zpráva (pdf, 2,1 MB)