Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Od 7.4.2021 budou v aplikaci ePodani zprovozněny nové funkce automatického výpočtu poplatku za zpoplatněná podání, automatického vygenerování variabilního symbolu pro platbu za příslušné podání a generování QR kódů pro snadné zadání platby v bankovní aplikaci.

Automaticky vygenerovaný variabilní symbol z aplikace ePodani začíná číslicí 9, je desetimístný a obsahuje kontrolní číslici pro dělitelnost 11. Takto vytvořené variabilní symboly lze využít i pro souhrnné platby v situaci, kdy je v rámci jednoho podání činěno více zpoplatněných úkonů. Z celkové zaplacené částky dojde k automatickému připárování jednotlivých poplatků k příslušnému spisu a položce. Variabilní symbol je uveden v pdf potvrzení o podání v části "INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU" spolu s QR kódem.

V případě podání jiným způsobem než přes aplikaci ePodani zůstává v platnosti původní systém konstrukce variabilního symbolu - viz https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/poplatky/uvadeni-variabilnich-symbolu. Původní systém zůstane zároveň funkční i pro platby za podání odeslané z aplikace ePodani.