Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Nová iniciativa WIPO: Helpdesk pro patentové právo (PLH)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) zahájila novou iniciativu: Helpdesk pro patentové právo (PLH).

Cílem této služby je usnadnit státním úředníkům, kteří mají stručné dotazy týkající se patentového práva, kontaktovat WIPO a domluvit si virtuální schůzku k projednání svých dotazů. Jedná se o doplňující službu, k již stávajícím službám WIPO, jakou je například legislativní pomoc. Úředníci mohou kontaktovat sekretariát WIPO a zaslat své krátké dotazy týkající se otázek patentového práva prostřednictvím vyplnění dotazníku: Patent Law Helpdesk Form

PLH je v současné době v pilotní fázi a je k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině. Další informace o PLH naleznete na internetových stránkách WIPO: Patent Law Helpdesk for WIPO Member States. Jakékoli dotazy týkající se této nové služby je možné zaslat sekretariátu WIPO na adresu: pts.legislativeadvice@wipo.int