Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dnem 7.10.2020 je zahájen provoz nové funkcionality rešeršních databází, která přihlášeným uživatelům umožňuje nechat si zasílat upozornění na nové výsledky zadaného rešeršního dotazu a sledovat významné změny v položkách řízení u konkrétních spisů.

Systém umožňuje automaticky provádět dotazy v zadaném intervalu (týdně či měsíčně) a informovat zájemce o změnách, které jsou ve výsledcích dotazů. Změnou je myšleno to, jestli některé spisy začaly, anebo přestaly odpovídat podmínkám dotazu. Druhá část systému umožňuje hlídat změny ve významných položkách řízení u konkrétního spisu. Významnou položkou je taková změna, která se projeví na časové ose daného spis, jsou to např. obnova, prodloužení platnosti, publikace, zrušení, výmaz, zpětvzetí a další.

Funkce pro sledování dotazů je dostupná po provedení rešeršního dotazu po kliknutí na ikonku hlídacího psa.

Funkci pro sledování položek řízení ve spisu najdeme pod stejnou ikonkou v náhledu detailu každého spisu (pocházejícího ze zdroje ÚPV) v rámci rešeršní databáze.

Přehled sledování dotazů a spisů lze nalézt v administraci uživatelského účtu, kde lze zadaná sledování i rušit. Lze sledovat pouze dotazy, jejichž provedení nadměrně nezatíží databázový systém. Funkcionalita je do konce tohoto roku v testovacím provozu.
 Chyby a případné připomínky prosím hlaste na testovani@upv.cz