Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Magisterský studijní program Duševní vlastnictví a nové technologie – akademický rok 2022/2023

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově a Patentovým úřadem Polské republiky nabízí v akademickém roce 2022/2023 magisterský studijní program Duševní vlastnictví a nové technologie.

Obsahem tohoto magisterského programu jsou témata související s duševním vlastnictvím a novými technologiemi (součástí jsou i nové technologie a patentové právo; autorské právo v digitální éře; komerční komunikace s umělou inteligencí; ochrana dat, soukromí a osobnostních práv na internetu; odpovědnost poskytovatelů internetových služeb). Kurzy a workshopy budou zajišťovat přední odborníci na duševní vlastnictví z center duševního vlastnictví: Ludwiga Maximiliána v Mnichově, Univerzity v Alicante, Queen Mary School of Law a Texas School of Law.

Program je rozdělen do tří semestrů od 1. října 2022 do 28. února 2024, přičemž první semestr je plně distanční, druhý semestr je prezenční na Jagellonské univerzitě v Krakově v Polsku a poslední semestr nabízí možnost vypracovat magisterskou práci nebo se zapojit do programu stáží v domovské zemi nebo v Polsku.

Více informací o programu naleznete na webových stránkách Jagellonské univerzity

Více informací je možno nalézt v propagační brožuře 

Informace týkající se přijímacího řízení, jakož i povinného přijímacího řízení prostřednictvím systému ERK Jagellonské univerzity a prostřednictvím Akademie WIPO

Časový rozvrh registrace a zápisu si můžete ověřit na webových stránkách Jagellonské univerzity nebo webových stránkách Akademie WIPO.

Systém ERK Jagellonské univerzity je pro uchazeče povinný. Uzávěrka přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 je 31. srpna 2022, ale uzávěrka přihlášek na stipendia WIPO je 22. července 2022.

Pro akademický rok 2022/2023 je v rámci programu poskytována řada plných stipendií (cestovné, školné, registrace, ubytování, příspěvek na stravu, zdravotní pojištění) uchazečům pracujících pro vládu, univerzity nebo výzkumné a vývojové instituty. Žádost o tato stipendia je třeba podat prostřednictvím webových stránek WIPO.

Uchazeč by měl zaslat online:
1) podrobný aktualizovaný životopis
2) motivační dopis
3) diplom(y) a dodatky k diplomu

Pro případné další informace se prosím obraťte na:
Akademii WIPO
mip.jagiellonian-uni@wipo.int
Jagellonskou univerzitu
ip@uj.edu.pl