Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Informace o datu vstupu Dohody o Jednotném patentovém soudu v platnost a seznamu členských států, které Dohodu o Jednotném patentovém soudu ratifikovaly ke dni jejího vstupu v platnost

Evropská komise v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany zveřejnila dne 31. 3. 2023 informační sdělení v Úředním věstníku Evropské unie (pod číslem C 116, strana 6).

Informace se týká data vstupu Dohody o Jednotném patentovém soudu v platnost a seznamu (pdf, 238 kB) členských států, které Dohodu o Jednotném patentovém soudu ratifikovaly ke dni jejího vstupu v platnost.

Dnem vstupu Dohody o Jednotném patentovém soudu v platnost je 1. červen 2023.