Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Evropský patentový úřad zavádí certifikát pro patentové administrátory

Evropský patentový úřad (EPÚ) vytvořil nový systém „the European patent administration certification“ (EPAC) určený právním asistentům, patentovým administrátorům a dalším pracovníkům patentových či právních kanceláří a patentových oddělení podniků, výzkumných organizací a univerzit, kteří odpovídají za formální náležitosti patentových přihlášek a udělených patentů, jako je sledování lhůt, úhrada udržovacích poplatků, validace apod.

Uvedený certifikát EPAC má být osvědčením o tom, že jeho držitelé ovládají znalosti a dovednosti potřebné ke správě evropských a mezinárodních patentových přihlášek v řízeních před Evropským patentovým úřadem, pokud jde o příslušná podání, úkony v průběhu řízení, udělení evropského patentu a jeho udržování v platnosti. Více: EPAC: the EPO introduces a new certification scheme for patent administrators

Podmínkou získání certifikátu je složení zkoušky zaměřené na procesní aspekty Úmluvy o udělování evropských patentů (EPC), Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a na národní právo a další dohody platné pro evropské patenty, jako je např. Dohoda o aplikaci článku 65 EPC (tzv. Londýnská dohoda). Kandidáti budou muset zodpovědět otázky k různým cestám podání patentové přihlášky a splnit úkoly týkající se patentového řízení, administrace a formálních náležitostí. První část bude obsahovat hodinový test, druhá dvouhodinová část pak otevřené otázky.

První zkouška proběhne on-line formou dne 12. prosince 2022. Bude možné ji absolvovat v angličtině, němčině nebo francouzštině.

Zapsat se ke zkoušce bude možné od 5. září 2022 do 30. září 2022, zápisné je ve výši 100 EUR.

Na základě zápisu má kandidát možnost se dne 21. listopadu 2022 zúčastnit přípravné zkoušky stejného formátu, kdy odpovědi na otázky budou v anglickém jazyce zveřejněny dne 22. listopadu 2022 na internetové stránce k EPAC, na níž lze nalézt další informace, včetně sylabu obsahujícího podrobná témata ke zkoušce: European patent administration certification

Pro účely úspěšného absolvování zkoušky za účelem získání uvedeného certifikátu Evropská patentová akademie EPO nabídne související školení. Momentálně akademie poskytuje e-learningový kurz v němčině: E-learning module: Lectures for patent administrators

Vedle toho si lze vybrat z řady dalších většinou zdarma poskytovaných e-learningových kurzů akademie zaměřených na Evropský patentový systém, procesní stránku řízení před Evropským patentovým úřade, lhůty, PCT, evropský patent s jednotným účinkem atd.: e-learning centre of the European Patent Academy