Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) již počtvrté vyhlašuje grantovou výzvu na projekty v oblasti šíření povědomí o ochraně duševního vlastnictví a škodlivosti jeho porušování. V letošním roce budou granty uděleny projektům spadajícím do těchto oblastí:

Oslovení dětí a učitelů (i budoucích učitelů) – granty v této oblasti mohou být v rozpětí 20-60 tisíc EUR.
Oslovení spotřebitelů, zejména mladých – granty v této oblasti mohou být v rozpětí 40-100 tisíc EUR.

Celkově je pro všechny granty počítáno s rozpočtem 1 mil. EUR. Více informací naleznete na stránkách EUIPO nebo Observatoře.

Termín pro podání návrhů je do 8. 6. 2021.

13. 5. 2021 bude EUIPO k tomuto tématu pořádat online informační setkání, kde se můžete dozvědět podrobnější informace. Záznam tohoto setkání bude později dostupný na Call for proposals GR/002/21.