Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Tato zpráva Evropské komise (EK) je zaměřena na země mimo Evropskou unii, ve kterých stav ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví vzbuzuje největší znepokojení. Cílem zprávy je zlepšit ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví na celém světě a informovat držitele práv, včetně malých a středních podniků, o možných rizicích při podnikání v určitých zemích.

Celá zpráva