Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Česká republika přistoupila k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

Dne 2. června 2022 uložila Česká republika u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) listinu o přístupu k Ženevskému aktu Lisabonské dohody. Uložení proběhlo za přítomnosti generálního ředitele WIPO, pana Darena Tanga, velvyslance a stálého představitele České republiky při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, pana Václava Bálka a předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, pana Josefa Kratochvíla.

Ochrana označení původu a zeměpisných označení má v České republice dlouhou tradici. ČR byla jednou ze signatářských zemí Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu z roku 1958 a aktivně se v roce 2015 podílela na vyjednávání Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, který Lisabonskou dohodu revidoval. V rámci lisabonského systému je v České republice k dnešnímu dni registrováno 75 označení původu.

Přístup k Ženevskému aktu Lisabonské dohody zajistí českým podnikatelům kontinuitu mezinárodní ochrany jejich produktů, podpoří kvalitu jejich výrobků ve světě, posílí hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.