Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

CEBS newslettery 2023

S myšlenkou vydávat čtvrtletně newslettery skupiny CEBS přišlo Polsko, jakožto současný koordinátor skupiny středoevropských a pobaltských zemí (CEBS). Cílem iniciativy je zviditelnit, propagovat a informovat o úsilí vyvíjeném zeměmi CEBS v tématech a záležitostech souvisejících s WIPO, informovat o dosaženém pokroku a úspěších, jakož i o investicích uskutečněných s cílem překlenout mezeru a splnit cíle mezinárodních ambicí. Newslettery ukáží společnou práci zemí CEBS a přidanou hodnotu regionální spolupráce.

Tématem 1. newsletteru jsou „Ženy v oblasti inovací a kreativity“. Newsletter představuje úspěchy žen z regionu CEBS v oblasti inovací a kreativity. Byl vydán 26.dubna na Mezinárodní den duševního vlastnictví, jehož tématem ve WIPO pro letošní rok jsou „Ženy a duševní vlastnictví: urychlení inovací a kreativity“.

Témata dalších Newsletterů budou následující:

„Úspěchy CEBS v průmyslovém designu“ – newsletter bude vydán během zasedání shromáždění členských států WIPO v červenci 2023 a jeho vydání bude doprovázeno společným projektem CEBS - výstavou a módní přehlídkou.

„Kreativní průmysl CEBS v kostce“ vydání newsletteru je plánováno na podzim 2023 a bude upozorňovat na nejoblíbenější, dynamické a nejlépe se rozvíjející produkty od členů CEBS zastupujících kreativní průmysly.

„Folklór v CEBS – Rozmanitost v blízkosti“. Newsletter bude vydán v prosinci 2023, při příležitosti dokončení jednoho z projektů WIPO TDC věnovaných budování kapacit žen ze zemí CEBS pracujících v tradičním textilu. Newsletter bude prezentovat různé kulturní motivy a produkty související s tradičními znalostmi a folklórem.