Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Call for Evidence: EU toolbox proti padělání

V druhé polovině ledna letošního roku představila Evropská komise EU Toolbox proti padělání. V zájmu posílení boje proti padělání má tato iniciativa vyjasnit role a povinnosti držitelů práv, zprostředkovatelů (např. online platforem, platebních a přepravních služeb, registrů/registrátorů názvů domén) a veřejných orgánů. Nyní Evropská komise vyzvala širokou veřejnost k předložení důkazů a návrhů k této sadě nástrojů. Zaslané příspěvky budou zohledněny při dalším vývoji a dolaďování této iniciativy a pomohou vytvořit účinné nástroje pro veřejné orgány a společnosti, zejména malé
a střední podniky, pro boj proti padělkům.

Výzva je k dispozici na portálu Evropské komise Have your say ve 24 úředních jazycích EU.

Zpětnou vazbu a návrhy může široká veřejnost zasílat do 3. března 2022.

Více informací