Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Aktuální informace o stavu zavedení systému jednotné patentové ochrany a zahájení činnosti Jednotného patentového soudu

Od 1. června tohoto roku zahájí svoji činnost Jednotný patentový soud (UPC) a bude tím zároveň spuštěn celý systém jednotné patentové ochrany (UPP) v Evropě. Od tohoto data vstoupí v platnost Dohoda o Jednotném patentovém soudu (UPCA) a začnou se uplatňovat dvě nařízení EU, kterými se zavádí jednotný patent. V platnost rovněž vstoupí sekundární právní rámec Evropské patentové organizace pro jednotný patent, zejména Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany, která formálně pověřují Evropský patentový úřad (EPÚ) správou jednotného patentu.

Dne 17. února 2023 dokončilo Německo, které je třetím, posledním, klíčovým státem pro zahájení činnosti UPC, ratifikační proces a uložilo ratifikační listinu u generálního sekretariátu Rady EU. Byly tak splněny všechny podmínky pro spuštění systému jednotné patentové ochrany a zahájení činnosti Jednotného patentového soudu.

Již tři měsíce před za zahájením činnosti UPC, tedy od 1. března 2023, začne běžet počáteční období (tzv. sunrise period), během něhož již bude možné u UPC provést vynětí z jeho výlučné pravomoci a patentoví zástupci se budou moci u soudu zaregistrovat. U Evropského patentového úřadu, který bude jednotné patenty udělovat, je již od 1. ledna 2023 možné podat dřívější žádost o jednotný patent nebo požádat o odklad vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu.

Jednotný patentový soud  

EPO - Unitary Patent & Unified Patent Court