Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá již 12. ročník Sympozia soudců.

Jako v předchozích letech jsou na symposium zváni soudci a státní zástupci zabývající se problematikou ochrany a vymáhání práv spojených s ochrannými známkami a průmyslovými vzory EU z členských států a Soudního dvora EU. Jedním z cílů symposia je dialog národních soudců a státních zástupců se soudci Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie. Symposium se koná virtuálně ve dnech 4. a 5. listopadu 2021.

Sympozia se může zúčastnit maximálně šest zástupců ČR. Zájemci mohou kontaktovat paní Terezu Topičovou (ttopicova@upv.cz) nejpozději do 13. září 2021.