Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Header

Publications of IPPV

The Industrial Property Office publishes specialized publications intended for the needs of students of the specialization study and seminars and for other interested persons. 
 

Training Institute provides, in the framework of Industrial Property Office, also editorial and editing activities. Published publications are intended for the needs of students of specialized study and courses. Furthermore the Institute provides publishing of the professional journal "Industrial Property" and other advertising materials. Order is possible by post, fax or e-mail.

Název publikace Vyšlo Cena
Jenerál E.: Změny a opravy v evropské patentové přihlášce a evropském patentu v řízeních před Evropským patentovým úřadem 2013 120,- Kč
Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957 (I. a II. část) - 10. verzeMezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957 (I. a II. část) - 10. verze 2012 990,- Kč
Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví 2011 493,- Kč
Čada K.: Know - how a obchodní tajemství 2010 268,-Kč
Jenerál E.: Mezinárodní úmluvy v patentovém právu 2009 190,-Kč
Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě 2009 80,- Kč
Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 2009 299,- Kč
Rýdl Jan: Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru 2008 106,- Kč
Jenerál Emil: Revize Evropské patentové úmluvy z roku 2000 2008 263,- Kč
Úmluva o udělování evropských patentů, European Patent Convention - EPC 2005 99,-Kč
Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje 2004 160,- Kč
Prošek J.: Duševní vlastnictví – Pětijazyčný slovník - 2. vydání (anglická lokalizace) na CD-ROM 2002 365,- Kč
Industrial Property Office of the Czech Republic - České zákony v angličtině 2002 97,- Kč
Judikáty sťažnostných senátov Európského patentového úradu - 1. diel
Judikáty stížnostních senátů Evropského patentového úřadu - 2. díl
2001 784,- Kč
Jakl L.: Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv; III. díl 1999 148,- Kč
Jenerál E.: Mezinárodní úmluvy v patentovém právu 2016 139,- Kč
Jenerál E.: Ochrana technických řešení v Číně 2017 276,- Kč

Training Institute provides, in the framework of Industrial Property Office, also editorial and editing activities. Published publications are intended for the needs of students of specialized study and courses. Furthermore the Institute provides publishing of the professional journal "Industrial Property" and other advertising materials.

How to order:

  1. Print, complete and send by mail or by fax.
  2. In an e-mail to prumvlast@upv.gov.cz refer explicitly to all the items included in the form (including identification data).