Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Patentovým a známkovým úřadem Spojených států (USPTO)

Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Patentovým a známkovým úřadem Spojených států (USPTO), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. října 2012 na období jednoho roku s ukončením 30. září 2013, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky zahájil projekt spolupráce označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH) s Patentovým a známkovým úřadem Spojených Států (USPTO).

Projekt PPH umožňuje výměnu informací mezi patentovými úřady a tím urychlení řízení o patentových přihláškách. Na základě tohoto programu bude moci český přihlašovatel žádat o urychlení řízení u USPTO, pokud patentové nároky v odpovídající přihlášce, podané u USPTO, již byly Úřadem průmyslového vlastnictví ČR vyhodnoceny jako patentovatelné.

Dohoda o tomto pilotním programu spolupráce mezi USPTO a ÚPV ČR vstoupila v platnost 1. října 2012.

Informace pro CZ přihlašovatele - řízení před USPTO

Text dohody o pilotním programu PPH mezi USPTO a ÚPV ČR, a text žádosti o zařazení do programu PPH

Pracovní překlad textu dohody do češtiny (pdf, 94 kB)

Informace pro přihlašovatele z USA – řízení před ÚPV

Text dohody o pilotním programu PPH mezi USPTO a ÚPV
češtině (pdf, 2,7 MB)
angličtině (pdf, 2,88 MB)

Samostatná příloha 1 – Příklad shody nároků
češtině (pdf, 45,5 kB)
angličtině (pdf, 12 kB).

Samostatná příloha 2 – Žádost o PPH a tabulka shody nároků
češtině (pdf, 131 kB)
angličtině (pdf, 14 kB)

Samostatná příloha 3 – Příklady přihlášek splňujících podmínky PPH u ÚPV
češtině (pdf, 234 kB)
angličtině (pdf, 206 kB)

Text dodatku o pilotním programu PCT-PPH mezi USPTO a ÚPV (pdf, 123 kB)