Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - patenty/vynálezy

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Finským patentovým a registračním úřadem (PRH)

Pilotní projekt spolupráce mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Finským Patentovým a registračním úřadem (PRH), označovaný jako Patent Prosecution Highway (PPH), který byl zahájen 1. listopadu 2013 na období jednoho roku s ukončením 31.října 2014, se prodlužuje na časově neomezenou dobu.

Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel dne 16. října 2013 s Finským patentovým úřadem (The National Board of Patents and Registration of Finland - NBPR) memorandum o porozumění o PPH (Patent Prosecution Highway).Toto memorandum vstoupí v platnost dnem 1. listopadu 2013 a tímto dnem bude oběma úřady zahájen pilotní program PPH. Doba trvání pilotního programu PPH je jeden rok. Tato doba může být dále prodloužena na základě souhlasu obou úřadů.

Text Memoranda o porozumění o PPH (pdf, 40 kB)

Překlad textu Memoranda o porozumění o PPH do českého jazyka (pdf, 180 kB)  

Informace pro CZ přihlašovatele - řízení před PRH, Finsko

Řízení o přihláškách se žádostí o urychlení řízení na základě programu PPH před Národním úřadem Finska pro patenty a registraci, a text žádosti o zařazení do programu PPH, pro české přihlašovatele, jsou popsány v následujících pokynech:

PRH PPH Guidelines for Czech filers – v angličtině (pdf, 133 kB)

NBPR PPH Guidelines – v českém překladu (pdf, 523 kB)

Žádost o účast v programu PPH - v českém překladu (pdf, 133 kB)

Další informace k tomuto projektu PPH a řízení jsou dostupné na webových stránkách Finského úřadu.

Informace pro přihlašovatele z Finska – řízení před ÚPV

Řízení o žádosti na ÚPV v rámci Pilotního programu PPH mezi Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Národním úřadem Finska pro patenty a registraci (NBPR)

Pokyny pro finské přihlašovatele:
v češtině (pdf, 163 kB)
v angličtině (pdf, 107 kB)

Žádost o PPH a tabulka shody nároků
v češtině (pdf, 205 kB)
v angličtině (pdf, 297 kB)

Příklady přihlášek splňujících podmínky PPH u ÚPV
v češtině (pdf, 468 kB)
v angličtině (pdf, 92 kB)