Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - ochranné známky

Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky

Projekt Konvergenčního programu CP 3 – Rozlišovací způsobilost – kombinované ochranné známky obsahující popisné/nedistinktivní slovní prvky reflektuje požadavek na zvyšování právní jistoty, transparentnosti a předvídatelnosti ve prospěch uživatelů i průzkumových referentů. V rámci tohoto projektu se OHIM a některé národní úřady dohodly na společné praxi, která se týká posuzování rozlišovací způsobilosti kombinovaných ochranných známek s popisnými/nedistinktivními prvky.

Celý dokument (pdf, 2,5 MB)