Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - ochranné známky

Společné prohlášení o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí – pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí)

Projekt Konvergenčního programu CP 5 – Relativní důvody – pravděpodobnost záměny reflektuje požadavek na zvyšování právní jistoty, transparentnosti a předvídatelnosti ve prospěch uživatelů i průzkumových referentů. V rámci tohoto projektu se OHIM a národní úřady dohodly na společné praxi, která se týká otázky vlivu nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí označení a ochranných známek při posuzování pravděpodobnosti záměny (relativní důvody).

Celý dokument (pdf, 7,4 MB)