Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - ochranné známky

Společné prohlášení o společné praxi týkající se přijatelnosti výrazů pro třídění

Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 – „IP Translator“, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky:

  1. směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že vyžaduje, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, dostatečně jasně a přesně, aby tak příslušné orgány a hospodářské subjekty mohly na tomto pouhém základě určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce;
  2. směrnice 2008/95 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb, pro které je ochrana prostřednictvím ochranné známky požadována, používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd Niceského třídění, pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná;
  3. přihlašovatel národní ochranné známky, který pro identifikaci výrobků nebo služeb, pro které je ochrana ochranné známky požadována, použije všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění, musí upřesnit, zda se jeho přihláška vztahuje na všechny výrobky nebo služby vyjmenované v abecedním seznamu této třídy, nebo pouze na některé z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že by se přihláška vztahovala pouze na některé z uvedených výrobků nebo služeb, je přihlašovatel povinen upřesnit, o které výrobky nebo služby náležející do uvedené třídy se jedná.

V návaznosti na tento rozsudek Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a evropské národní úřady se snažily dosáhnout jednotného výkladu požadavků nutných pro dosažení jasnosti a přesnosti při identifikaci výrobků a služeb v přihláškách k zápisu a snažily se vypracovat společný soubor kritérií. Úřady pro ochranné známky v Evropské unii tak vytvořily soubor zásad, které pomohou určit, který výraz je pro třídění dostatečně jasný a přesný.

Celý dokument (pdf, 563 kB)