Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání 

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 v Úřadu průmyslového vlastnictví určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení je předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví určena Ing. Iveta Matajová.

Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v Úřadu průmyslového vlastnictví.

Oznámení je možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@upv.gov.cz.
Pro příjem oznámení pro spáchání protiprávního jednání v Úřadu průmyslového vlastnictví v listinné podobě byla dále zřízena schránka umístěná u hlavního vchodu do budovy Úřadu na adrese Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč.