Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Tématické hledání v patentech a užitných vzorech

Tématické hledání v patentech a užitných vzorech

Jedná se o vyhledávání podle textového zadání s využitím analýzy vloženého textu. Systém vyhledává v databázi patentových dokumentů Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Jde o orientační vyhledávání dokumentů podobného technického zaměření, které může sloužit jako podklad pro přesnější vyhledávání v patentových databázích.
 
Nápověda
Hlavní okno: 
Vložit stručný text týkající se vyhledávaného tématu s použitím technických výrazů.
 
Možnosti hledání:
  • Zvolit si podle nabídky požadovaný druh dokumentu – PV, UVZ, P, EP, zaškrtnutím příslušného okna.
  • Zvolit si časové období vyhledávání podle data publikace dokumentů.
  • Vybrat příslušný znak MPT (mezinárodní patentové třídění) podle technické oblasti vyhledávání.
 Výstup:
  • Pod hlavním oknem se objeví jednotlivá slova textu s tlačítkem relevance, možnost zvolit, zda je slovo pro vyhledávání relevantní nebo ne, a tím zpřesnit následné vyhledávání.
  • Seznam nalezených dokumentů podle stupně relevance. 
  • V pravé části se objeví seznam znaků MPT seřazených podle stupně relevance. Výběr určitého znaku opět zpřesní následné vyhledávání.
  • Možnost zobrazení detailu dokumentu se základními bibliografickými údaji.