Úřad průmyslového Vlastnictví

secondlevel image

Projekt Konvergenčního programu CP 8-- Užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána reflektuje požadavek na zvyšování právní jistoty, transparentnosti a předvídatelnosti ve prospěch uživatelů i průzkumových referentů. V rámci tohoto projektu se EUIPO a národní úřady (zapojené do tohoto projektu) dohodly na společné praxi, která se týká posuzování užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána. 

Celý dokument (pdf, 2,1 MB)