Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Změna v emailových adresách zaměstnanců

V souladu s usnesením vlády č. 578/2023 k harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu .gov.cz dochází ke změně formátu emailových adres. Od 22.12.2023 budou emailové adresy zaměstnanců Úřadu ve formátu jméno.příjmení@upv.gov.cz. Původní emailové adresy zůstanou i nadále funkční pro doručování emailů, ale nebudou využívány pro jejich odesílání.